Popis:

Předně si dovolíme upozornit na skutečnost, že naše planetární stezka je nejprecizněji a nejpodrobněji zpracovaná planetární stezka nejen v Česku, ale s největší pravděpodobností i na světě (zatím jsme nenalezli planetární stezku zobrazující všechny trpasličí planety a všechny větší měsíce sluneční soustavy).

Planetární stezka je typem naučné stezky, která představuje model naší sluneční soustavy. V České republice je již v současnosti několik planetárních stezek. První se nachází v Hradci Králové, další byste našli v blízkosti obce Potštejn a jinou u města Proseč. Planetární stezky mívají obvykle měřítko 1 : 1000 000 000 a velmi různé provedení zobrazení planet. V Potštejně jsou planety pouze zobrazeny na informačních tabulích, v Hradci Králové jsou planety představovány kuličkami odpovídající velikosti, v Proseči jsou modely dokonce barevné. Naše povltavská planetární stezka je ale inspirována tou z Hradce Králové.

Planetární stezka je postavená podél již existující cyklostezky (v části mezi Sluncem a Uranem) a zároveň i pěší procházkové stezky údolím Vltavy, mající počátek v Praze (Bohnice-Zámky) a končící u obce Máslovice (a na protějším břehu u města Libčice nad Vltavou).

Planetární stezka údolím Vltavy dává projektu možnosti, které jiné planetární stezky u nás nemají, tj. přibližně 4 km téměř přímé cesty a většinou s možností volného výhledu na ostatní tělesa sluneční soustavy (Slunce - Saturn, tedy ta tělesa, která můžete vidět na noční obloze bez dalekohledu).

Stezky bývají zpravidla budovány tak, aby vzdálenost, kterou chodec urazí po trase, odpovídala poměrné vzdálenosti mezi kosmickými objekty. To znamená, že výsledná trasa bývá různě zakřivená či stočená. Při rozměrech, které takový model má  ani jiný způsob realizace není možný. Vzhledem k tomu, že na stezce jsou i transneptunická tělesa, a poslední z těchto těles Sedna leží 13 km daleko od Slunce (tj. není v přímém směru, ale na trase podél břehu řeky).

Pro názornost je ale podstatné, že osm velkých planet naší soustavy leží mezi Bohnickým údolím a ohybem řeky u Klecánek, takže alespoň v této části je umístění planet a Slunce na dohled téměř přímo.

Planetární stezka údolím Vltavy se od ostatních podobných projektů odlišuje především rozsahem a podrobností provedení, do něhož jsou zahrnuty i trpasličí planety Ceres, Orcus, Pluto, Haumea, Quaoar, Makemake, Eris a Sedna, a dále větší měsíce planety Jupitera, Saturnu, Uranu, Neptunu a Pluta. Celkem 17 zastávek, viz výše.

Dopravní spojení:

Výhodou jak pro návštěvníky, tak pro údržbu Planetární stezky údolím Vltavy je to, že je celá vedena podél trati a v místech význačných zastávek se nacházejí přívozy.

Počátkem stezky je model Slunce v měřítku jedna ku miliardě (koule s průměrem 1,393 m), vzdálené 200 metrů od konečné zastávky „Zámky“ autobusu č. 236. Druhou možností dopravy je 300 metrů vzdálený přívoz „Sedlec - Zámky“ (kde se nalézá i občerstvení „V ohbí řeky“), ke kterému je možné se dostat buďto autobusem č. 340 a 350, stanice „Sedlecký přívoz“, nebo příměstským vlakem (vyjíždějícího z Masarykova nádraží směr Kralupy nad Vltavou) do stanice „Praha-Sedlec“.

Poslední velké planety Sluneční soustavy (Uran a Neptun) jsou ve vzdálenosti 3 a 4,5 km, kde je možnost dalšího dopravního spojení. Tj. ve vzdálenosti 3 km (od počátku stezky) se nalézá přívoz „Klecánky - Roztoky“ (s občerstvením), odkud se lze dostat na vlakové nádraží „Roztoky u Prahy“. O dalších 500 m dále je stanice autobusu č. 371 „Klecany, Klecánky“. O 3 km dál, za trpasličími planetkami Orcus, Pluto, Haumea, Quaoar a Makemake, spojuje oba břehy řeky přívoz „Úholičky“ u stejnojmenné vlakové stanice, nebo autobus č. 371 „Husinec, Řež“. Na 9. kilometru stezky, před trpasličí planetou Eris, je možné využít mostu v Řeži, k vlakové zastávce „Řež“, nebo opět autobus č. 371 „Husinec, Řež, záv.“.

Planetární stezka končí na 13. km planetkou Sedna, kousek za přívozem „Máslovice - Libčice nad Vltavou“ (s občerstvením), u vlakové zastávky „Libčice nad Vltavou“ opět s dobrým spojením do centra Prahy (Masarykovo nádraží). Lze i dojít do blízké obce Máslovice (1,5 km) na autobus č. 374, zastávka "Máslovice".

Financování:

Projekt byl zafinancován prostřednictvím crowdfundingové kampaně, tj. veřejné sbírky, vedené na Startovači, a to v rozsahu 128 400 Kč. Vedení crowdfundingové kampaně i jiné způsoby financování byly vedeny jménem Kosmo Klubu z.s.
Kosmo Klubu z.s. zároveň uzavřel nájemní smlouvu s Povodím Vltavy, státní podnik, závod dolní Vltava, nájem je placen z dobrovolných příspěvků klubu.
Souhlas k umístění modelů také vydal správce cyklostezky pro Prahu i Středočeský kraj.

Údržba:

Údržba planetární stezky je prováděna pravidelně členy Kosmo Klubu z.s. a dalšími dobrovolníky.

Technické provedení:

Z důvodu umístění v záplavové zóně je kladen především důraz na odolnost mechanickou i odolnost proti korozi. Proto nebyly jako hlavní nosné části voleny plastové ani dřevěné sloupky, nýbrž nerezové ukotvené pomocí železných kotev a vyplněné betonem (v dolní části rozšířené). Samotné modely objektů jsou soustružené z nerezi, tj. z nerezové trubky vyplněné betonem (každý sloupek tvoří cca 100 kg betonu, zapuštěno do země cca 800 mm). Slunce, tj. koule s průměrem 1393 mm, je odlito z betonu (cca 3000 kg) a spočívá na 5 nohách z ocelových trubek (také vyplněných betonem) ukotvených v zemi (cca 1000kg, zapuštěno do země cca 900 mm). „Planety“ představují kovové kuličky s průměrem od 1 mm do 143 mm, vysoustružené na vrcholu kuželu, přivařeném na sloupku. Pod každým modelem planety nesou sloupky popisné kovové tabulky.

Tabulka sumarizující velikost a vzdálenost od Slunce (nebo v případě měsíců od planety) objektů sluneční soustavy na stezce.

těleso

průměr (mm)

vzdálenost (m)

1) Slunce

 1393

0

kometa

0

10

2) Merkur

 4,9

58

3) Venuše

 12,1

108

4) Země

 12,8

150

Měsíc

3,5

0,38

5) Mars

 6,8

228

6) Ceres

 1

414

7) Jupiter

 143

778

Io

3,6

0,42

Europa

3,1

0,67

Ganymed

5,3

1,07

Callisto

4,8

1,88

8) Saturn

 120,5

1 427

 

prstence   184-235   244-274

Tethys

1,1

0,29

Dione

1,1

0,38

Rhea

1,5

0,53

Titan

5,2

1,22

Japetus

1,4

* 3,56

9) Uran

 51,1

2 871

Ariel

1,2

0,19

Umbriel

1,2

0,27

Titania

1,6

0,44

Oberon

1,5

0,58

10) Neptun

 49,5

4 498

Triton

2,7

0,35

11) Orcus

 1

5 882

12) Pluto

 2,3

5 893

Charon

1,2

0,02

13) Haumea

 1,9

6 428

14) Quaoar

 1

6 489

15) Makemake

 1,4

6 779

16) Eris

 2,3

** 10 129       

17) Sedna

 1,5

** 13 000       

Chyby v rozměrech planet jsou řádově pod desetinu milimetru, u Slunce řádově jeden milimetr. Chyby ve vzdálenostech planet mohou být řádově v metrech, u transneptunických těles řádově v desítkách metrů (chyby ve vzdálenostech měsíců mohou být řádově milimetry, * řádově centimetry). ** Skutečná vzdálenost (Eris a Sedna) se o několik set metrů liší, kvůli nemožnosti umístění do přesné pozice.

Hvězdolet a Kosmo Klub

Co mají společného Hvězdolet a Kosmo Klub? Jsou lidé, které zajímá vesmír a kosmonautika, a rádi si poslechnou nebo přečtou o nových objevech. Pak jsou lidé, kteří této problematice věnují část svého volného času a připravují třeba přednášky pro veřejnost o kosmonautice a vesmíru, a právě takové lidi sdružuje Kosmo Klub. A pak jsou lidé, kteří by rádi navíc skutečně udělali alespoň malou část prací na cestě člověka do vesmíru, kteří by rádi objevovali vesmír na vlastní kůži. A pro tyto lidi je tu Hvězdolet. A model sluneční soustavy umožňuje objevovat kosmické rozměry nejen laikům, ale i odborníkům. Vlastně i nás, kteří jsme už dobře znali sluneční soustavu, překvapili skutečné rozměry a vzdálenosti. Jak jsou proti Slunci planety nepatrné a jak rychle se krátké vzdálenosti mezi nimi promění v dlouhé pochody prázdným vesmírným prostorem ve vzdálenějších oblastech sluneční soustavy. Nyní opravdu známe sluneční soustavu jako své boty. Tento projekt tedy přirozeně zapadá do širší základny lidí Kosmo Klubu a dalších zájemců.

Děkuji lidem, kteří přispěli na výrobu planetární stezky, a zvláště lidem, kteří při její výrobě objevovali vesmír s nástroji v ruce!

                                                                                                                                                                   Tomáš Kocourek