Právě se chystá:
 Můžete nyní podpořit na: https://www.startovac.cz/projekty/biosfera-letni-tabor/

 Předem děkujeme!

Projekt "Biosféra Letní Tábor"

Projekt je zaměřen na napodobení mimozemské základny, jejíž cílem je studium dlouhodobého (řádově desítky let) fungování téměř uzavřených prostředí a vývoj potřebných nástrojů pro jeho optimalizaci. Uzavřené biologické prostředí je zatím jen vysněný cíl spisovatelů vědeckofantastických příběhů, který se stal i náplní nemnoha vědeckých experimentů, ty byly však časově zpravidla velmi omezeny, což samo o sobě přineslo řadu dalších neřešitelných problémů. To mě přivedlo k nápadu vytvořit tento experiment na jiném základu, na základu veřejné otevřenosti. Tj. přizpůsobit Biosféru pro trochu rekreační a trochu vzdělávací zařízení všem zájemcům, kteří by se rádi krátkodobě zúčastnili experimentu. Tito lidé svojí přítomností budou představovat "biologickou zátěž" pro uzavřené prostředí, které má sloužit právě pro přežití lidí mimo planetu Zemi. Nejvhodnější skupinou se mi zdá školou povinná mládež, neboť o letních prázdninách často tráví 1-2 týdny na letních táborech. A právě tuto dobu, každoročně 1-2 týdny v letním období, by svojí přítomností (a nepředvídatelnou činností) mohli otestovat odolnost Biosféry. Jde o projekt dlouhodobý, desítky let, určený pro širokou veřejnou základnu. A z tohoto důvodu se mi jeví jako nejvhodnější financování přes veřejnou sbírku "Crowdfunding" vedenou na "Startovači". Díky Startovači jsme již realizovali úspěšný projekt "Planetární Stezka údolím Vltavy", což je naučná stezka představující zmenšený model sluneční soustavy. Jde o získání financí na stavbu Biosféry. Její další provoz plánuji s minimálními náklady z principu věci, tj. cílem je maximální soběstačnost a v nejlepším případě úplná soběstačnost.

Náčrt projektovaného zařízení pro studium uzavřených prostředí simulujících mimozemskou základnu.

Krátké představení projektu, bylo ve středu 27. 2. 2019, v Planetáriu Praha, Kosmoschůzka.

Odkaz na přenášku